nl en

De Presentatie Groep - presentatietraining & mediatraining

Wie we zijn | De Presentatie Groep

Wie we zijn

1.0Persoonlijk en ontspannen spreken

'Zelden heb ik mensen ontmoet
die met zoveel plezier en gedrevenheid
er werkelijk alles aan doen
om mijn presentatie tot een succes te maken!'

Ons streven: mensen ontspannen laten spreken voor groepen.

De Presentatie Groep bestaat uit een team van experts. Samen zorgen we er voor dat u met meer zelfvertrouwen en uitstraling, helder en gestructureerd uw boodschap kunt brengen.

Wat we doen | De Presentatie Groep

Wat we doen

1.1De Presentatie Groep coacht, traint en adviseert sprekers

Onze aanpak is persoonlijk. We gaan uit van de kwaliteiten van mensen: hoe kunt u uw vermogen om te spreken optimaal benutten? We begeleiden mensen om met hun presentaties een verschil te maken.

Ons uitgangspunt: het vertellen van een boodschap is het presenteren van jezelf. Boodschap en boodschapper horen bij elkaar.

De Presentatie Groep deelt eigen onderzoek, kennis en ervaring met wetenschappers.
De dagelijkse praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek komen in ons werk samen.

Onze visie | De Presentatie Groep

Onze visie

1.2Verbindend, persoonlijk en respectvol

Presenteren is verbindend - De zender verbindt zijn kennis, ervaring en inzicht aan die van de ontvanger. De ontvanger neemt op, verwerkt en koppelt terug. Zenden is ontvangen worden. Zet het licht op de toehoorders!.

Presenteren is persoonlijk en positief - Onthouden we zinnen, cijfers, opsommingen en beweringen? We onthouden personen! De juf, de trainer, de correspondent, de burgemeester. Zij vertellen persoonlijke verhalen die kleur geven en bijblijven. Zij plaatsen verhalen in het licht van hoopvolle ontwikkelingen. Zij richten zich op wat wél kan.

Presenteren is respecteren - Ieder mens zoekt respect en waardering. Spreker en luisteraar zijn daarom gelijkwaardig. In presentaties werken we aan elementen die wederzijds respect vergroten. Respect is de basis voor vertrouwen en maakt verandering mogelijk.

Onze klanten | De Presentatie Groep

Onze klanten

1.3Zoeken naar een verhaal dat indruk maakt en bijblijft

Ze hebben ervaring met het spreken voor kleinere en grotere groepen.
Ze zoeken een aanpak die aansluit bij hun behoefte: een bijzondere spreker worden.
Ze ervaren dagelijks dat ‘gelijk hebben’ iets anders is dan 'gelijk krijgen'.
Ze beseffen dat vorm zeker zo belangrijk is als inhoud.
Ze willen een verandering in hun manier van presenteren die blijvend is.

Ze weten zich gesteund door de duizenden anderen die we sinds 1979 hebben geholpen met een verhaal dat indruk maakt en bijblijft.

Ze willen comfortabel op een podium staan en met meer zelfvertrouwen en uitstraling, helder en gestructureerd hun boodschap brengen.

Presentatie | De Presentatie Groep

Presentatie

2.0Het vertellen van een boodschap is het presenteren van jezelf

Presenteren is het woord nemen. Om interactie te krijgen. Dat kan met drie mensen en met drieduizend mensen.

Verras. Verleid mensen tot een gesprek. Een gesprek met zichzelf, met u of met elkaar. U bepaalt de gemoedstoestand en het gedrag van uw luisteraars.

Als u vanuit uw passie een verhaal vertelt, raakt u mensen. Wij helpen u graag aan een verhaal dat wordt doorverteld.

Presentatiecoaching | De Presentatie Groep

Coaching

2.1Boodschap en boodschapper zijn ondeelbaar

Van de boodschap moet je dus evenveel weten als van de boodschapper. Dus van uzelf. Hoe meer u van uzelf weet, hoe beter u presenteert. In een coachingstraject helpen we daarbij.

Hoe komt u over? Hoe beïnvloedt dat anderen? Hoe beïnvloedt die reactie uzelf? Hoe werkt beïnvloeding bewust en onbewust?

Gedurende een aantal maanden geven we inzicht in uw persoonlijke communicatie. We ontmoeten u daarbij in uw praktijk.
Op de zeepkist.

Uw beste inzicht wordt zelfinzicht.

Presentatietraining | De Presentatie Groep

Training

2.2Intensieve aanpak met direct resultaat

Kunt u presenteren leren? Ja. Op één manier: oefenen en doen.

Iemand die een sterke presentatie houdt, heeft uren geoefend. Vooral om zichzelf goed te leren kennen. Bij ons gebeurt dat in drie fasen. Doen. De beeldopname bekijken en analyseren: wat ging goed en wat kan nog beter. Vervolgens aanpassen en opnieuw doen. Na de training volgt een zelfevaluatie met een persoonlijk plan van aanpak.

Omdat onze aanpak persoonlijk is, trainen we individueel of in kleine groepen. Programma, duur, plaats en datum van de training stellen we in overleg vast.

Favoriet is een training van een dag met een halve dag vervolg na enkele maanden. Of als vervolg een aantal gesprekken. We garanderen meetbaar succes.

Presentatie-advies | De Presentatie Groep

Advies

2.3Persoonlijk en verrassend

Ons advies richt zich op u. De spreker.

Wat maakt dat u zich ontspannen en zelfverzekerd voelt?

We zoeken een verhaal met een ziel. Uw ziel.

We garanderen originaliteit. Wat verwacht het gehoor en hoe kunnen we dat overtreffen?

We maken van een presentatie een unieke gebeurtenis.

Hiervoor staat een team van specialisten klaar. Van speech- en tekstschrijvers tot filmmakers en beeldontwerpers. Adviseurs over uiterlijk en kleding en over culturele achtergronden. Op iedere vraag zoeken we passende creatieve antwoorden.

Speechangst | De Presentatie Groep

Speechangst

2.4We begeleiden u om van uw spreekangst af te komen

Voor veel mensen is speechen een nachtmerrie. Slapeloze nachten, buikpijn of hartkloppingen. We hebben goed nieuws! U kunt er vanaf komen. Onze klanten hebben dat sinds 1998 laten zien. Na intensieve en persoonlijke trainingen zijn zij in staat comfortabel een presentatie te houden. Fantastisch!

Samen met Amerikaanse collega’s hebben we ruim 15 jaar geleden een wetenschappelijke en beproefde methode ontwikkeld die succes garandeert. No cure no pay! In de trainingen werken we met ons boek 'Vanzelfsprekend', dat in 2004 verscheen.

De mate van uw speechangst kunt u bepalen aan de hand van een eenvoudige test. In de trainingen zoeken we naar de bron van uw angst en weten zo de gevolgen weg te nemen. Onze intensieve en persoonlijke begeleiding levert het verrassende resultaat: een verhaal dat u met plezier geeft en waar u van te voren naar uit kijkt. Wilt u meer informatie? Maakt u dan een afspraak met ons. We helpen u graag.

Mediacontact | De Presentatie Groep

Mediacontact

3.0Neem initiatief en houdt initiatief

Contact met de media is een bijzondere vorm van presenteren. Bijzonder, omdat u met een tussenstap contact heeft met uw doelgroep.

Via media toont u uzelf en uw boodschap aan een groot publiek. Juist hier geldt dat u zich bewust bent van uw kwaliteiten. Maar ook van uw beperkingen. Wij staan u graag bij in het maken van een spraakmakend interview.

Internetcommunicatie en sociale media bieden de mogelijkheid berichten te verspreiden zonder tussenkomst van een journalist. Om onderscheidend te zijn, blijft een persoonlijke aanpak voorwaarde. Om de juiste combinatie te vinden, hebben we een team van experts die gespecialiseerd zijn in de mix van presentatie, journalistiek, sociale media en beïnvloeding.

Wij zien en horen u graag initiatief nemen.

Mediacoaching | De Presentatie Groep

Coaching

3.1Kennis van rituelen, rechten en plichten

Wij begeleiden u intensief en persoonlijk. Het gaat daarbij om onderhandelingen vooraf. De keuzes en afwegingen die u kunt maken en de interviews zelf.

Dat doen we in onze eigen villa in Bloemendaal, maar ook tijdens de live uitzendingen waarvoor u kiest. Dat kan in Nederland zijn
en daarbuiten.

Alle voorbereidingen maken dat u zich gesteund weet om verschillende publieksgroepen via de media open tegemoet te treden. U kunt uzelf zijn zonder de hele tijd op uw hoede te moeten blijven. Ontspannen en met natuurlijke autoriteit.

Mediatraining | De Presentatie Groep

Training

3.2Ontspannen uw boodschap overbrengen in contact met de pers

Met meer zelfvertrouwen, uitstraling en structuur een interview geven. Dat is het resultaat als we met u werken. Individueel of in kleine groepen leert u kansen te benutten tijdens informatieve interviews en confronterende vraaggesprekken.

We starten met een analyse van de indruk die u bij de luisteraar of kijker wilt achterlaten. Welke persoonlijke kenmerken versterken uw boodschap?

U krijgt daarna inzicht in de basisregels: Hoe structureert u het interview? Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt, onafhankelijk van de interviewer? Hoe neemt u initiatief? Wat mag wel en wat kunt u beter vermijden?

We simuleren met een journalist vraaggesprekken. De opnamen evalueert u samen met de trainer. Een goed interview is topsport. Oefenen leidt tot prachtige resultaten.

Media-advies | De Presentatie Groep

Advies

3.3Zichtbaarheid verbeteren en vergroten

Met zoveel mogelijkheden is het lastig kiezen. U wilt zichtbaarheid. Maar hoe? Welk medium biedt u de grootste kansen? Hoe legt u het contact? Hoe bereidt u zich het beste voor?
Het zijn vragen waarop we antwoorden zoeken.

Onze specialisatie ligt in de keuze van het frame. U bepaalt in overleg met ons het kader. Wij kijken met u naar woordkeuze, gebruik van metaforen, voorbeelden, beschrijvingen, argumenten en non-verbale communicatie.

Onderzoek | De Presentatie Groep

Onderzoek

3.4De impact van uw optreden meten

Met valide methoden en instrumenten werken, vergroot de kans op succesvolle interventies. We gebruiken daarvoor wetenschap. Dit doen we met vragenlijsten en testen van academische collega’s in binnen- en buitenland.

Daarnaast ontwikkelen wij eigen middelen, zoals de mediamonitor. De manier waarop de media over u of uw bedrijf schrijven, bepaalt het beeld dat mensen van u hebben. Met onze Mediamonitor onderzoeken we systematisch die perceptie. De resultaten geven een objectief beeld van het effect van interventies als speeches of persconferenties. De Mediamonitor vormt het uitgangspunt voor verdere training of advies.

U kunt bij ons bovendien terecht voor onderzoek op het gebied van presentatie en media. Daarvoor werken we samen met gerenommeerde onderzoekers.

Beïnvloeding | De Presentatie Groep

Beïnvloeding

4.0Uw methoden van beïnvloeding verder ontwikkelen

Presenteren is beïnvloeden: u wilt overtuigen, geruststellen, activeren of inspireren. In de praktijk blijkt dat sprekers specifieke aspecten van beïnvloeding verder willen ontwikkelen. Daarvoor hebben we bijzondere workshops ontwikkeld, met uw praktijk als uitgangspunt.

In de programma’s zoeken we samen naar mogelijkheden om de kracht van non-verbale communicatie, humor, creativiteit of feedback sterker en bewuster in te zetten.

Non-verbaal | De Presentatie Groep

Non-verbaal

4.1Handig, herkenbaar en humoristisch

In deze training of workshop ziet u aansprekende foto’s van bekende leiders en bekenden van uzelf. Ze roepen een reactie op over de kracht en mogelijkheden van non-verbale signalen. We oefenen non-verbale basiselementen: de handdruk, het actief zitten aan een tafel en het comfortabel staan voor een groep. We oefenen met de manier waarop uw houding en gedrag de ander beïnvloedt, zonder dat u een woord zegt.

U wordt zich bewust van gebaren en ruimtegebruik in uw communicatie. U bent daardoor in staat om zowel de non-verbale als de verbale aspecten van uw communicatie op elkaar af te stemmen. En zo meer invloed te hebben.

Humor | De Presentatie Groep

Humor

4.2U bent in deze workshop de leukste

Humor geeft energie, verbetert de sfeer en lucht op. Daardoor ontstaat er ruimte in een voortslepende vergadering, verlopen gesprekken gemakkelijker en bent u beter in staat te overtuigen.

Als u wel eens gelachen heeft, dan heeft u gevoel voor humor. Ook u kunt mensen laten lachen en zelfs schateren. U zult uzelf verrassen met uw eigen gevoel voor humor.

Humor zit in opmerkingen, foto’s, verhalen of expressie op het juiste moment. De basis voor humor is creativiteit. Daarmee is het een vaardigheid die met oefenen te leren is.

In de workshop van één tot vier uur krijgt u inzicht in de manier waarop humor werkt. U leert uw eigen stijl van humor herkennen en andere vormen van humor waarderen. U gaat uw eigen materiaal ontwikkelen door creatief te zijn. U oefent met timing, toon en uitdrukking in praktijksituaties.

Creatief presenteren | De Presentatie Groep

Creatief presenteren

4.3Verfrissende aanpak die mensen onthouden

Welke presentaties onthouden we? Het zijn de presentaties die onderscheidend zijn. Doordat de persoon het unieke van zichzelf laat zien. En doordat de presentatie elementen bevat die beelden oproepen: foto’s die aandacht vragen, unieke beeldopnamen, voorwerpen die bij de boodschap passen, een uitzonderlijke locatie of een activiteit met de zaal. Zo maakt u van een presentatie een unieke gebeurtenis.

Via verschillende oefeningen ervaart u in deze training op welke manier u creatieve elementen kunt toepassen in presentaties. We laten u ervaren dat iedereen creatief is en kan schitteren tijdens een presentatie. Deze training is bijzonder geschikt voor teams van vier tot twaalf personen.

Feedback | De Presentatie Groep

Reageren

4.4De basis van communicatie

U ervaart bij ons dat kritiek geven en ontvangen uitstekend kan verlopen. Uitstekend, omdat het beide partijen helpt.

Nederlanders zijn direct, zo ervaren buitenlanders vaak. Toch lijkt onze praktijk anders. Het geven van kritiek en het ontvangen van kritiek vinden veel mensen erg moeilijk. Als u enkele eenvoudige basisregels volgt, blijkt het verrassend eenvoudig.

In de training simuleren we situaties die u zelf hebt aangedragen. Met overdrijving zoeken we naar de rede. Een gezonde dosis humor is daarvoor onontbeerlijk. We willen dat u een leerzame en leuke dag heeft!

Bijzondere situaties | De Presentatie Groep

Presenteren onder hoge druk

5.0Presenteren onder buitengewone omstandigheden

Een crisis, een conflict, een congres of een offerte presenteren. Het zijn specifieke praktijksituaties die vragen om een bijzondere aanpak. De inzichten en ervaring die we hebben verkregen door te werken met onze klanten, combineren we met wetenschappelijk bewezen methoden. Zo kiezen we in een training of adviestraject een effectieve aanpak die u de rust geeft om succesvol met deze situaties om te gaan.

Een gedegen analyse van uw eigen praktijk dient daarbij altijd als uitgangspunt. Van daaruit brengen we de situatie terug tot de kern: waar gaat het werkelijk om? Op basis daarvan kiezen we de juiste methoden, interventies en communicatiemomenten om uw doel te bereiken. Wij helpen u graag om er voor te zorgen dat u achteraf zegt: 'Als ik er vooraf zo naar had gekeken, dan had ik me er minder druk om gemaakt'.

Crisis | De Presentatie Groep

Crisis

5.1Een sterk team bouwen dat initiatief neemt en behoudt

Bij crises en calamiteiten spelen drie zaken tegelijkertijd een doorslaggevende rol. Optimale communicatie in het team, effectieve presentatie naar alle betrokkenen en goede omgang met de media.

Deze intensieve training laat u al deze aspecten ervaren in een reeks van simulaties. We nemen de simulaties inclusief voorbereiding op en kijken ze samen terug: wat ging goed en wat moet beter? Hoe gaan we dat organiseren?

Voorafgaand stellen we met u een plan op om een (crisis)team als geheel te trainen. We inventariseren de communicatieve vaardigheden van de deelnemers onder normale omstandigheden en onder spanning en emotie.

Conflict? | De Presentatie Groep

Conflict?

5.2Een diepere analyse van aanvaardbare oplossingen

Wie een conflict heeft, wil daar van af. En wel zo snel mogelijk.

Wij helpen u conflicten te analyseren.
Vervolgens zoeken we naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.
Daarna helpen we u deze oplossingen te presenteren in een veilige sfeer.

Het resultaat is verbluffend: hoop en positiviteit.

Congres | De Presentatie Groep

Congres

5.3Een betekenisvol en verfrissend programma

Onze kennis, ervaring en ons enthousiasme zetten wij graag in bij de organisatie en begeleiding van bijeenkomsten en congressen.

Voor welk publiek spreekt u? Hoe communiceert u belangrijke boodschappen? Door wie wordt dat gedaan? Hoe krijgt u interactie? In welke vorm? Wat wilt u dat deelnemers vertellen na afloop?

Wij kunnen u adviseren over het programma, het congres regisseren, de sprekers begeleiden en de bijeenkomst voorzitten.

Offertepresentatie | De Presentatie Groep

Offertepresentatie

5.4Onderscheidend presenteren

Hoe kunt u met meer zelfvertrouwen en uitstraling een voorstel presenteren dat onderscheidend is? En daarmee de offerte toegekend krijgen?

Ons team denkt in een vroeg stadium met u mee over originele invalshoeken en strategie. Welke indruk wilt u achterlaten? Wat moet de klant zeggen na afloop van uw mondelinge toelichting? Samen met ons maakt u de opzet voor de presentatie. U oefent deze presentaties samen met ons. Originaliteit en eenvoud staan daarin voorop.

Wij zorgen er voor dat ú onthouden wordt na de presentaties van alle kandidaten.

De groep | De Presentatie Groep

De groep

6.0Een diverse groep professionals

Bij de De Presentatie Groep werken in 2015 onder andere samen:

Ted Baartmans
Charles Groenenhuijsen
Maureen Kamoen
Yori Kamphuis
Bianca Oudheusden
Martine Pennings
Marton Polgari
Kiki Rijniers
Joska Zinkweg

Met de verwachtingen van de deelnemers in gedachte, gaan we opzoek naar de beste selectie voor het beste resultaat van iedere coaching, training of workshop.

Graag ontmoeten we u bij ons op kantoor of in één van onze programma’s in Nederland of daarbuiten!

Ted | De Presentatie Groep

Ted

6.1

Ted Baartmans (1956) werkt vanaf 1987 als presentatietrainer, - coach en - adviseur. Met zijn achtergrond in geografie, antropologie, bestuurskunde en communicatie ontwikkelt hij unieke en bijzondere inzichten in persoonlijke presentaties. Met deze inzichten weet hij klanten te bewegen tot blijvende ontwikkeling en groei: met steeds minder woorden steeds meer te zeggen.

Ted is gastdocent op universiteiten in vele plaatsen in de wereld. Sinds 1996 is hij actief lid van de National Communication Association in de VS. Hij werd in 2008 Fellow van de James McGregor Burns Academy in Washington DC.

Secretariaat | De Presentatie Groep

Secretariaat

6.2Toewijding en betrokkenheid

Maureen Kamoen en Bianca Oudheusden vormen het kloppend hart van het secretariaat. Samen hebben ze ruime ervaring in office management. Ze verzorgen alles wat nodig is voor de trainingen, afspraken en programma’s van De Presentatie Groep. U kunt rekenen op hun toewijding
en betrokkenheid!

Student? | De Presentatie Groep

Student?

6.3Meewerken tijdens een stage

We bieden studenten afwisselende en boeiende stages. Nadat je ons en ons werk beter hebt leren kennen, werk je mee aan opdrachten. Dat kan een training, advies of onderzoek zijn in Nederland of daarbuiten. Naast een leuke werkplek bieden wij je kennis, inzicht en ervaring. In ruil vragen we creativiteit
en werklust.

Vijftig studenten hebben we de afgelopen tien jaar begeleid. Nicolien over haar stage: 'Tijdens mijn studie heb ik een hoop geleerd, bij De Presentatie Groep kon ik deze kennis eindelijk toepassen. Het was een geweldige ervaring om te werken bij De Presentatie Groep. Door de open en veilige sfeer wordt persoonlijke en professionele groei mogelijk gemaakt. De stage heeft mij doen inzien dat een baan meer dan alleen werk is.'

Ben je bezig met een opleiding in communicatie, psychologie, organisatie, sociologie, marketing, bestuurskunde of leiderschap? Dan willen wij je graag leren kennen.

Contact | De Presentatie Groep

Contact

7.0Bedankt voor het kijken. We horen graag van u

Bel ons:
+31 23 541 17 08

Fax ons:
+31 23 541 18 08

E-mail ons:
info@depresentatiegroep.nl

Bezoek ons:
Villa Hartenlust
Vijverweg 18
2061 GX, Bloemendaal

Bezoek ook onze partner-organisatie: The Leadership Group