FAQ items aan het laden...

ONTSPANNEN SPREKEN

We helpen u van uw speechangst af 

Voor veel mensen is speechen een nachtmerrie. Slapeloze nachten, buikpijn of hartkloppingen. U kunt er vanaf komen.  Na een intensieve persoonlijke training bent u in staat comfortabel een presentatie te houden.

Samen met Amerikaanse collega’s hebben we ruim 20 jaar geleden een wetenschappelijke en beproefde methode ontwikkeld die succes garandeert. In de trainingen werken we met het boek ‘Vanzelfsprekend’, dat in 2004 verscheen.

In de training zoeken we naar de bron van uw angst en weten zo de gevolgen te beïnvloeden. Het resultaat: een verhaal dat u met plezier geeft en waar u van te voren naar uitkijkt.

WORKSHOP NON-VERBAAL

Handig, herkenbaar en humoristisch

In deze workshop ziet u aansprekende foto’s van bekende bestuurders en bekenden van uzelf. Ze roepen een reactie op over de kracht en mogelijkheden van non-verbale signalen. We oefenen non-verbale basiselementen: de handdruk, het actief zitten aan een tafel en het comfortabel staan voor een groep. We oefenen met de manier waarop uw houding en gedrag de ander beïnvloedt, zonder dat u een woord zegt.

U wordt zich bewust van gebaren en ruimtegebruik in uw communicatie. U bent daardoor in staat om zowel de non-verbale als de verbale aspecten van uw communicatie op elkaar af te stemmen. En zo meer invloed te hebben.

PRESENTEREN ONDER HOGE DRUK

Presenteren onder buitengewone omstandigheden

Een crisis, een conflict of een groot congres. Het zijn specifieke praktijksituaties die vragen om een bijzondere aanpak. De inzichten en ervaring die we hebben verkregen door te werken met onze klanten, combineren we met wetenschappelijk bewezen methoden. Zo kiezen we in een training of adviestraject een effectieve aanpak die u de rust geeft om succesvol met deze situaties om te gaan.

Een gedegen analyse van uw eigen praktijk dient daarbij altijd als uitgangspunt. Van daaruit brengen we de situatie terug tot de kern: waar gaat het werkelijk om? Op basis daarvan zoeken we de juiste aanpak, interventies en communicatiemomenten om uw doel te bereiken. Wij helpen u graag om er voor te zorgen dat u achteraf zegt: ‘Als ik er vooraf zo naar had gekeken, had ik me er minder druk om gemaakt’.

CRISIS

Een sterk team bouwen dat initiatief neemt en behoudt

Bij crises en calamiteiten spelen drie zaken tegelijkertijd een doorslaggevende rol. Optimale communicatie in het team, een effectieve presentatie naar alle betrokkenen en goede omgang met de sociale media.

Deze intensieve training laat u al deze aspecten ervaren in een reeks van simulaties. We nemen de simulaties inclusief voorbereiding op en kijken ze samen terug: wat ging goed en wat moet beter? Hoe gaan we dat organiseren?

Voorafgaand stellen we met u een plan op om een (crisis) team als geheel te trainen. Doormiddel van een assessment inventariseren we de communicatieve vaardigheden van de deelnemers onder normale omstandigheden en onder spanning en emotie.

CONFLICT

Een diepere analyse van aanvaardbare oplossingen

Wie een conflict heeft, wil daar van af. En wel zo snel mogelijk. Wij helpen u conflicten te analyseren. We gaan opzoek naar de achterliggende aannames. Vervolgens inventariseren we interventies die voor alle partijen acceptabel zijn.

We helpen u deze interventies te maken in een veilige en opbouwende sfeer. Het resultaat is verbluffend: een fundamentele gedragsverandering, hoop en positiviteit.

ASSESSMENTS

Immunity to Change 

Hoe past u uw gedrag aan? ‘Als u iets écht wilt; dan kunt u het ook.’ Die veel gehoorde uitspraak blijkt toch vaak onjuist te zijn. U wilt iets dolgraag aan uzelf veranderen maar het lukt u tòch niet uw gedrag aan te passen. Aan de hand van de Harvard methode ‘Immunity to Change’ (Lisa Lahey en Robert Kegan) ontdekt u onbewuste blokkades die gewenst gedrag in de weg staan. Het laat u bestaande kernwaarden behouden en nieuwe gedragspatronen verkennen om verouderde te vervangen. Zo komt u erachter welke aannames u weerhouden om tot een gewenste verandering te komen. Stap voor stap neemt deze methode u mee in een proces dat inzicht geeft in deze onzichtbare immuniteit. Tot slot werkt u aan een persoonlijk plan om blokkades gericht te omzeilen en zodoende tòch tot een aanpassing of verandering te komen.

Immunity to trust

Hoe bouwt u een vertrouwde relatie op? In ons werk hebben we veel kennis en ervaring opgedaan in het proces dat leidt tot een solide basis voor onderling vertrouwen. Dit proces hebben we stap voor stap inzichtelijk gemaakt. Het heeft veel klanten geholpen om te zien welke fases doorlopen moeten worden om wederzijds vertrouwen te verkrijgen. Het inzicht biedt duidelijkheid en kent ook praktische oplossingen. In samenwerking met onze collega’s in Scandinavië en de VS hebben wij een programma ontwikkeld dat concreet aangeeft wat u kunt doen om een relatie duurzaam in te richten. Het laat ervaren hoe u tot gerichte en succesvolle aanpassingen komt om tot een vertrouwde persoonlijke èn zakelijke relatie te komen. 

Invisible Leadership

Gill Hickman en Georgia Sorenson startten in 2004 een wereldwijd onderzoek naar Invisible Leadership. Hoe komt het dat veel maatschappelijke en sociale bewegingen geen leider hebben? Zij tonen aan dat leiderschap dat onzichtbaar is tot beter en vooral duurzamer leiderschap leidt. Het is ze gelukt om een nuchter en praktisch antwoord te formuleren dat indruist tegen de gevestigde orde. De kern van hun bevindingen: deze manier van werken heeft veel teams geholpen om gericht en snel een doel te realiseren zonder directe leiding. Dit tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. Waar het om gaat is dat het charisma van een doel effectiever en duurzamer is dan het charisma van een persoon. 

Courageous Followership: wat is wenselijk gedrag van medewerkers?

‘Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen’ schreef Hannah Arendt, Duits-Amerikaanse Joodse filosofe en politiek denker.

Er zijn talloze methoden om leiderschapsstijlen te bepalen: er zijn er maar enkele die de stijl van een medewerker onderzoeken. Zij die moeten werken voor een leider of bestuurder. Hoe halen medewerkers het beste uit hun leider naar boven? Dat doet ‘The Courageous Follower’ van Ira Chaleff. Het gaat om de actieve en loyale ondersteuning die een medewerker een leider geeft. Hoe bereid de medewerker is om het beleid of gedrag van een leider te bespreken wanneer dit schadelijk is voor het succes van de missie of waarden van de organisatie. Het zijn de basisvoorwaarden voor een optimale samenwerking. Deze zijn direct toepasbaar in de onderlinge communicatie van alledag. Met praktische oefeningen leren de deelnemers hun stijlen en capaciteiten kennen om een leider beter bij te staan in het bereiken van het doel.

Communication Style Survey©

Dit assessment bepaalt uw voorkeur in communicatiestijlen onder normale omstandigheden en onder druk. Hoe zijn verschillen te verklaren in uw stijl in een andere context? Met de inzichten wordt het duidelijk dat u voortdurend moet afstemmen op de stijl die anderen hanteren. Om aan te sluiten moet u de stijl van anderen kunnen herkennen en in deze stijl mee kunnen gaan met behoud van uw authenticiteit. 

Thomas Killman Survey©

Om inzicht te krijgen in de voorkeur waarop u conflicten oplost gebruiken wij de Thomas Killman Survey™. Wat doet u het liefst en welke wijze van aanpak laat u bewust of onbewust liggen? Hier leggen we de basis voor de strategie die u kan kiezen om uw doel te realiseren. Welke aanpak levert het gewenste resultaat? Hoe kunt u veilig een situatie escaleren? 

Achieving Style Inventory© 

Voor een uniek overzicht en analyse van uw gedragsstijlen maken wij gebruik van de assessments van The Connective Leadership Institute. De ASI: Achieving Style Inventory© is ontwikkeld om te visualiseren hoe u zich bij voorkeur met anderen verbindt. U brengt daarmee uw huidige gedrag in kaart. Het geeft aan waar uw aandacht naar uit moet gaan bij veranderingen en welke vaardigheden dat vraagt. 

De A-ASI: Aspirational Achieving Style Inventory© meet uw gewenste gedrag. Samen met de ASI worden dan de door u gewenste aanpassingen glashelder.

The Leadership Circle©

Om een inzicht te krijgen in leiderschapscompetenties gebruiken wij The Leadership Circle©. Dit uitgebreide assessment meet uw actuele leiderschapscompetenties op 41 aspecten. Wij combineren de waarnemingen en ervaringen van minimaal 15 respondenten (bijv. leidinggevenden, teamleden en klanten) waardoor een zogeheten 360° inventarisatie ontstaat. Zo kunt u objectief vaststellen hoe u uzelf plaatst t.o.v. derden en visa versa. 

The Leadership Circle© biedt tevens een versie voor managers die zeer accuraat managementaspecten toetst en laat zien hoe derden u ervaren. 

SYMPOSIA EN TEAMDAGEN

Een betekenisvol en verfrissend programma

Onze kennis, ervaring en ons enthousiasme zetten wij graag in bij de organisatie en begeleiding van symposia en teamdagen.

Wat wilt u bereiken? Wie komen er? Hoe krijgt u interactie? In welke vorm? Wat moeten mensen zeggen of doen na afloop?

Wij kunnen u adviseren over het programma, het geheel regisseren, sprekers begeleiden en/of de bijeenkomst modereren.

Onze garantie: een dag die deelnemers lang bij blijft.

OFFERTEPRESENTATIE

Onderscheidend presenteren

Hoe kunt u met meer zelfvertrouwen en uitstraling een voorstel presenteren dat onderscheidend is? En daarmee de offerte toegekend krijgen?

Ons team denkt in een vroeg stadium met u mee over originele invalshoeken en aanpak. Welke indruk wilt u achterlaten? Wat moet de klant zeggen na afloop van uw mondelinge toelichting? Samen met ons maakt u de opzet voor de presentatie. U oefent deze presentaties samen met ons. Originaliteit en eenvoud staan daarin voorop.

Wij zorgen er voor dat ú onthouden wordt na de presentaties van alle kandidaten.

ONTSPANNEN SPREKEN

We helpen u van uw speechangst af 

Voor veel mensen is speechen een nachtmerrie. Slapeloze nachten, buikpijn of hartkloppingen. U kunt er vanaf komen.  Na een intensieve persoonlijke training bent u in staat comfortabel een presentatie te houden.

Samen met Amerikaanse collega’s hebben we ruim 20 jaar geleden een wetenschappelijke en beproefde methode ontwikkeld die succes garandeert. In de trainingen werken we met het boek ‘Vanzelfsprekend’, dat in 2004 verscheen.

In de training zoeken we naar de bron van uw angst en weten zo de gevolgen te beïnvloeden. Het resultaat: een verhaal dat u met plezier geeft en waar u van te voren naar uitkijkt.

WORKSHOP NON-VERBAAL

Handig, herkenbaar en humoristisch

In deze workshop ziet u aansprekende foto’s van bekende bestuurders en bekenden van uzelf. Ze roepen een reactie op over de kracht en mogelijkheden van non-verbale signalen. We oefenen non-verbale basiselementen: de handdruk, het actief zitten aan een tafel en het comfortabel staan voor een groep. We oefenen met de manier waarop uw houding en gedrag de ander beïnvloedt, zonder dat u een woord zegt.

U wordt zich bewust van gebaren en ruimtegebruik in uw communicatie. U bent daardoor in staat om zowel de non-verbale als de verbale aspecten van uw communicatie op elkaar af te stemmen. En zo meer invloed te hebben.

PRESENTEREN ONDER HOGE DRUK

Presenteren onder buitengewone omstandigheden

Een crisis, een conflict of een groot congres. Het zijn specifieke praktijksituaties die vragen om een bijzondere aanpak. De inzichten en ervaring die we hebben verkregen door te werken met onze klanten, combineren we met wetenschappelijk bewezen methoden. Zo kiezen we in een training of adviestraject een effectieve aanpak die u de rust geeft om succesvol met deze situaties om te gaan.

Een gedegen analyse van uw eigen praktijk dient daarbij altijd als uitgangspunt. Van daaruit brengen we de situatie terug tot de kern: waar gaat het werkelijk om? Op basis daarvan zoeken we de juiste aanpak, interventies en communicatiemomenten om uw doel te bereiken. Wij helpen u graag om er voor te zorgen dat u achteraf zegt: ‘Als ik er vooraf zo naar had gekeken, had ik me er minder druk om gemaakt’.

CRISIS

Een sterk team bouwen dat initiatief neemt en behoudt

Bij crises en calamiteiten spelen drie zaken tegelijkertijd een doorslaggevende rol. Optimale communicatie in het team, een effectieve presentatie naar alle betrokkenen en goede omgang met de sociale media.

Deze intensieve training laat u al deze aspecten ervaren in een reeks van simulaties. We nemen de simulaties inclusief voorbereiding op en kijken ze samen terug: wat ging goed en wat moet beter? Hoe gaan we dat organiseren?

Voorafgaand stellen we met u een plan op om een (crisis) team als geheel te trainen. Doormiddel van een assessment inventariseren we de communicatieve vaardigheden van de deelnemers onder normale omstandigheden en onder spanning en emotie.

CONFLICT

Een diepere analyse van aanvaardbare oplossingen

Wie een conflict heeft, wil daar van af. En wel zo snel mogelijk. Wij helpen u conflicten te analyseren. We gaan opzoek naar de achterliggende aannames. Vervolgens inventariseren we interventies die voor alle partijen acceptabel zijn.

We helpen u deze interventies te maken in een veilige en opbouwende sfeer. Het resultaat is verbluffend: een fundamentele gedragsverandering, hoop en positiviteit.

ASSESMENTS

Immunity to Change 

Hoe past u uw gedrag aan? ‘Als u iets écht wilt; dan kunt u het ook.’ Die veel gehoorde uitspraak blijkt toch vaak onjuist te zijn. U wilt iets dolgraag aan uzelf veranderen maar het lukt u tòch niet uw gedrag aan te passen. Aan de hand van de Harvard methode ‘Immunity to Change’ (Lisa Lahey en Robert Kegan) ontdekt u onbewuste blokkades die gewenst gedrag in de weg staan. Het laat u bestaande kernwaarden behouden en nieuwe gedragspatronen verkennen om verouderde te vervangen. Zo komt u erachter welke aannames u weerhouden om tot een gewenste verandering te komen. Stap voor stap neemt deze methode u mee in een proces dat inzicht geeft in deze onzichtbare immuniteit. Tot slot werkt u aan een persoonlijk plan om blokkades gericht te omzeilen en zodoende tòch tot een aanpassing of verandering te komen.

Immunity to trust

Hoe bouwt u een vertrouwde relatie op? In ons werk hebben we veel kennis en ervaring opgedaan in het proces dat leidt tot een solide basis voor onderling vertrouwen. Dit proces hebben we stap voor stap inzichtelijk gemaakt. Het heeft veel klanten geholpen om te zien welke fases doorlopen moeten worden om wederzijds vertrouwen te verkrijgen. Het inzicht biedt duidelijkheid en kent ook praktische oplossingen. In samenwerking met onze collega’s in Scandinavië en de VS hebben wij een programma ontwikkeld dat concreet aangeeft wat u kunt doen om een relatie duurzaam in te richten. Het laat ervaren hoe u tot gerichte en succesvolle aanpassingen komt om tot een vertrouwde persoonlijke èn zakelijke relatie te komen. 

Invisible Leadership

Gill Hickman en Georgia Sorenson startten in 2004 een wereldwijd onderzoek naar Invisible Leadership. Hoe komt het dat veel maatschappelijke en sociale bewegingen geen leider hebben? Zij tonen aan dat leiderschap dat onzichtbaar is tot beter en vooral duurzamer leiderschap leidt. Het is ze gelukt om een nuchter en praktisch antwoord te formuleren dat indruist tegen de gevestigde orde. De kern van hun bevindingen: deze manier van werken heeft veel teams geholpen om gericht en snel een doel te realiseren zonder directe leiding. Dit tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. Waar het om gaat is dat het charisma van een doel effectiever en duurzamer is dan het charisma van een persoon. 

Courageous Followership: wat is wenselijk gedrag van medewerkers?

‘Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen’ schreef Hannah Arendt, Duits-Amerikaanse Joodse filosofe en politiek denker.

Er zijn talloze methoden om leiderschapsstijlen te bepalen: er zijn er maar enkele die de stijl van een medewerker onderzoeken. Zij die moeten werken voor een leider of bestuurder. Hoe halen medewerkers het beste uit hun leider naar boven? Dat doet ‘The Courageous Follower’ van Ira Chaleff. Het gaat om de actieve en loyale ondersteuning die een medewerker een leider geeft. Hoe bereid de medewerker is om het beleid of gedrag van een leider te bespreken wanneer dit schadelijk is voor het succes van de missie of waarden van de organisatie. Het zijn de basisvoorwaarden voor een optimale samenwerking. Deze zijn direct toepasbaar in de onderlinge communicatie van alledag. Met praktische oefeningen leren de deelnemers hun stijlen en capaciteiten kennen om een leider beter bij te staan in het bereiken van het doel.

Communication Style Survey©

Dit assessment bepaalt uw voorkeur in communicatiestijlen onder normale omstandigheden en onder druk. Hoe zijn verschillen te verklaren in uw stijl in een andere context? Met de inzichten wordt het duidelijk dat u voortdurend moet afstemmen op de stijl die anderen hanteren. Om aan te sluiten moet u de stijl van anderen kunnen herkennen en in deze stijl mee kunnen gaan met behoud van uw authenticiteit. 

Thomas Killman Survey©

Om inzicht te krijgen in de voorkeur waarop u conflicten oplost gebruiken wij de Thomas Killman Survey™. Wat doet u het liefst en welke wijze van aanpak laat u bewust of onbewust liggen? Hier leggen we de basis voor de strategie die u kan kiezen om uw doel te realiseren. Welke aanpak levert het gewenste resultaat? Hoe kunt u veilig een situatie escaleren? 

Achieving Style Inventory© 

Voor een uniek overzicht en analyse van uw gedragsstijlen maken wij gebruik van de assessments van The Connective Leadership Institute. De ASI: Achieving Style Inventory© is ontwikkeld om te visualiseren hoe u zich bij voorkeur met anderen verbindt. U brengt daarmee uw huidige gedrag in kaart. Het geeft aan waar uw aandacht naar uit moet gaan bij veranderingen en welke vaardigheden dat vraagt. 

De A-ASI: Aspirational Achieving Style Inventory© meet uw gewenste gedrag. Samen met de ASI worden dan de door u gewenste aanpassingen glashelder.

The Leadership Circle©

Om een inzicht te krijgen in leiderschapscompetenties gebruiken wij The Leadership Circle©. Dit uitgebreide assessment meet uw actuele leiderschapscompetenties op 41 aspecten. Wij combineren de waarnemingen en ervaringen van minimaal 15 respondenten (bijv. leidinggevenden, teamleden en klanten) waardoor een zogeheten 360° inventarisatie ontstaat. Zo kunt u objectief vaststellen hoe u uzelf plaatst t.o.v. derden en visa versa. 

The Leadership Circle© biedt tevens een versie voor managers die zeer accuraat managementaspecten toetst en laat zien hoe derden u ervaren. 

SYMPOSIA EN TEAMDAGEN

Een betekenisvol en verfrissend programma

Onze kennis, ervaring en ons enthousiasme zetten wij graag in bij de organisatie en begeleiding van symposia en teamdagen.

Wat wilt u bereiken? Wie komen er? Hoe krijgt u interactie? In welke vorm? Wat moeten mensen zeggen of doen na afloop?

Wij kunnen u adviseren over het programma, het geheel regisseren, sprekers begeleiden en/of de bijeenkomst modereren.

Onze garantie: een dag die deelnemers lang bij blijft.

OFFERTEPRESENTATIE

Onderscheidend presenteren

Hoe kunt u met meer zelfvertrouwen en uitstraling een voorstel presenteren dat onderscheidend is? En daarmee de offerte toegekend krijgen?

Ons team denkt in een vroeg stadium met u mee over originele invalshoeken en aanpak. Welke indruk wilt u achterlaten? Wat moet de klant zeggen na afloop van uw mondelinge toelichting? Samen met ons maakt u de opzet voor de presentatie. U oefent deze presentaties samen met ons. Originaliteit en eenvoud staan daarin voorop.

Wij zorgen er voor dat ú onthouden wordt na de presentaties van alle kandidaten.